Fokus på välbefinnande

Platsannonsen var glasklar: Örebros nystartade vård- och omsorgsboende Trädgårdarna sökte personal som ville göra skillnad, få växa i sin profession och arbeta med en personcentrerad omsorg.  Demensundersköterskan RoseMaj Ingelsten och arbetsterapeuten Lena Johansson nappade direkt, ett val de fyra år senare fortfarande är nöjda med.

Jag tilltalades av att de ville ha en inriktning på dem som bor här och att de ville ta vara på våra individuella kompetenser. Dessutom skulle vi få jobba i en vacker miljö, berättar demensundersköterskan RoseMaj Ingelsten via videolänk från Örebro.

Hennes kollega arbetsterapeuten Lena Johansson lockades också av tilltalet.

– Det var en väldigt trevlig annons och de sökte människor som ville göra skillnad. Jag hade också läst om huset, säger hon.

"De gemen­samma ytorna är hjärtat i vardagen. Där bakas, umgås, gympas och sjungs."

Fyra år senare är båda nöjda med sitt val. Här finns ett personcentrerat sätt att arbeta, som tilltalar dem båda och här finns en fungerande och vacker fysisk miljö som spelar stor roll för att skapa välbefinnande för de boende, eller hyresgästerna som de kallas här. När Lena Johansson och RoseMaj Ingelsten beskriver miljön träder det fram ett hus, där färgerna är milda och där stora fönster ut mot innergårdarna skapar närhet till naturen. Det milda och ljusa blandas också med en smula lyx. I foajén finns en fontän under en stor kristallkrona, som vore det en hotellobby. En trappa upp finns en vinterträdgård med utsikt.

– Det är fint. Här är också en lugn stämning och är inte rushigt, berättar Lena Johansson.

RoseMaj Ingelsten beskriver de öppna, gemensamma ytorna, där kök, matsal och vardagsrum hänger ihop och har stora fönster mot innergården. ”Det känns som man sitter ute och äter.” Från början var hon rädd för hur de öppna ytorna skulle påverka de demenssjuka, att de skulle bli oroliga. 

– Men det har inte blivit så. De gemen­samma ytorna är hjärtat i vardagen. Där bakas, umgås, gympas och sjungs. Många sitter där och kan välja om de vill vara med eller nöja sig med att betrakta det som sker. 

Det kommunala vård- och omsorgs­boendet Trädgårdarna i Örebro öppnade 2016.

RoseMaj Ingelsten sätter stort värde på att göra människors sista år så fina som möjligt.

Lena Johansson skriver just nu på en magisteruppsats om rehabiliterande arbetssätt och planerar att doktorera på detta. 

Lena Johansson gillar den lugna stämningen på jobbet.

Alla allmänna utrymmen är öppna mot innergårdarna, där de boende kan röra sig fritt.

Prev
Next

RoseMaj Ingelsten och Lena Johansson beskriver hur de genom att alltid sätta den boende i centrum och med stöd av cheferna kunnat utvecklas i sina professioner. Båda tycker också att de fick en bra grund i ”Trädgårdsskolan” under de två veckor personalen samlades innan hyresgästerna flyttade in. Där diskuterades och förankrades vilka värden som skulle gälla. Här var det inte att bocka av åtgärder på en lista av göromål, utan att hela tiden tänka på människan i mötet. ”Vad har den här personen inom sig, som vi ännu inte upptäckt?” 

Synen på aktivitet är ett annat exempel på vad som är viktiga värden. Trädgårdarna erbjuder många aktiviteter för dem som kan och vill, bland annat genom samarbete med en dagverksamhet, innan pandemin satte stopp för det.

– Men många aktiviteter på en dag innebär inte att det ger värde till den enskilde. Våra chefer betonar också det, att vi måste tänka på att skapa värde i det lilla. För våra sköra hyresgäster är allt en aktivitet, att stiga upp, klä på sig, kanske följa med och slänga sopor. Det synsättet har frigjort något inom mig. Det hänger på mig som personal att se det personen behöver och ta vara på stunderna, säger RoseMaj Ingelsten. 

Lena Johansson säger sig aldrig förr ha blivit så sedd i sin profession som arbetsterapeut. På många ställen har hon varit ensam i sin roll och ofta känt att hon inte fått jobba i sin fulla potential.

– Här får jag utrymme att jobba med kvalitet och utveckling och cheferna stödjer det. Det bästa med jobbet är de långa relationerna. Många bor här länge och jag hinner lära känna dem och jag ser resultatet av mitt arbete. 

Också RoseMaj Ingelsten berömmer de långa relationerna. En pusselbit läggs till en annan och hennes arbetssätt utmanas för att få fram så mycket som möjligt. Många pussel­bitar får hon fram själv, andra kommer från kontaktmannen, teamet och andra professioner. 

– Jag möter en ny människa som flyttar hit och jag får förtroendet att locka fram all den kunskap människan är bärare av. Det är otroligt intressant, ja, det är världens finaste jobb att möta de här sköra personerna och göra deras sista år så fina som möjligt. 

Ett personcentrerat arbetssätt varje dag år ut och år in är centralt men också krävande, för att hålla fast vid det spelar ledarskapet en viktig roll. Det kan vara frestande att kunna bocka av ett antal saker som gjorts, i stället för att hålla fast vid varje möte och dess möjlighet. Tidsbrist skapar stress och då är det farligt enkelt att välja den lätta vägen. 

"Det är otroligt intressant, ja, det är världens finaste jobb att möta de här sköra personerna och göra deras sista år så fina som möjligt."

– Jag kan bli uppslukad av hjälpmedel som underlättar för medarbetarna, men som inte skapar mervärde för hyresgästerna, säger Lena Johansson.

RoseMaj Ingelsten konstaterar också att resurserna är på gränsen och ibland uppenbart för små, särskilt om det händer något speciellt.

 – Hyresgästerna är ju beroende av dem som bor nära och personer som inte mår bra drabbar alla. Då skulle det underlätta med en personal till. 

Stressen kan skapa negativa stämningar, som till exempel kan skapa snack om besvärliga hyresgäster. 

– Här är cheferna goda förebilder, de går in och vänder på ett sådant snack genom att betona vikten av att försöka se vad en människa har inom sig, vad som finns att upptäcka, säger Lena Johansson.

Båda betonar betydelsen av reflektion, något som kan vara svårt att hinna med. Ett personcentrerat arbetssätt kräver också ett ständigt lärande och utveckling. Därför är de båda positiva till att Trädgårdarna blivit ett akademiskt boende i samarbete med regionen och universitetet. ”Vi ska vara som en bro mellan kommunen, regionen och universitetet”, summerar Lena Johansson. 

Forskning ska initieras på Trädgårdarna utifrån behov som finns där och kunskap därifrån kan spridas vidare, liksom ny kunskap kan komma från regionen och universitetet till dem. Flera projekt är redan på gång. Ett handlar om att motverka ensamhet, ett annat drivs av en sjuksköterska som är doktorand och forskar kring värdighetsbevarande vård i den sista tiden i livet. Lena Johansson själv skriver just nu på en magisteruppsats om rehabiliterande arbetssätt och planerar att doktorera på detta. 

– Det handlar om att försöka få bekräftat vilket sätt att arbeta som fungerar i personcentrerad vård, att få fram en evidens också i mjuka värden, säger hon. 

Ett boende för ökat välbefinnande

Det kommunala vård- och omsorgs­boendet Trädgårdarna i Örebro öppnade 2016 och själva byggnaden är resultatet av en arkitekttävling. Här finns 81 lägenheter för 85 boende och 92 anställda. Alla gemensamma ytor vetter ut mot lummiga innergårdar och samtliga lägenheter har fönster utåt. 

Trädgårdarna arbetar personcentrerat utifrån värdena: individstödjande, meningsfullhet och trygghet.

2019 vann Trädgårdarna Vårdbyggnadspriset i kategorin ”Mindre ombyggnad/litet projekt” bland annat för sin stora sinnlighet och genomgående arbete med att främja de boendes välmående. I motiveringen beskrivs den fysiska miljön: ”Det nära sambandet mellan byggnadens innergårdar och interiöra rum uppmuntrar de boende till fysisk aktivitet. Gemensamma ytor med fina rumssamband och sömlösa kopplingar mellan privata, halvprivata och gemensamma rum ger möjligheter till såväl avskildhet som sociala möten.”

 

Läs fler

Gunhild Wallin

Gunhild Wallin

Socionom och journalist samt verksam vid Ersta Sköndal högskola.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant