Sex, lust och demens

”Jag föll fullständigt för hans hjärna. Jag blev otroligt förälskad i hans intellekt. När det förändras så förändras också min sexuella lust.” 

Så berättar en kvinna vars man har Alzheimers sjukdom. Hon är en av 19 personer som intervjuats av Linn Sandberg, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola, i en studie om parrelationer och alzheimer. Utgångspunkten var vad som händer med sex, lust och närhet i en kärleksrelation när den ena partnern drabbas av demens. Deltagarna var mellan 55 och 87 år och de flesta bodde i sina egna hem. 

Linn Sandberg konstaterar att sjukdomens effekt på sexlivet hänger ihop med om och hur diagnosen påverkar relationen i stort:

– Till exempel om partnern upplever att den som är sjuk har blivit annorlunda. Att de inte delar tillvaron eller inte kan ha ett samtal på samma sätt som tidigare. En av mina intervjupersoner beskriver det som att hennes man inte längre är den han har varit, säger hon.

De deltagare som hade alzheimer och som inte kände sig förstådda av sin partner upplevde också mindre närhet och att den intima relationen inte fungerade så bra längre. En man berättar att han och frun bråkar mycket och att det har tagit knäcken på sexlusten. 

Andra har fortfarande ett fint samliv.En kvinna beskriver att partnern är förstående inför hennes svårigheter. De tycker fortfarande om att ligga nära varandra och hon finner tröst och närhet i relationen. Ett annat par var 86 och 87 år gamla vid intervjun. Kvinnan lever med en alzheimerdiagnos och paret hade redan tidigare behövt förändra sitt sexliv och utforska nya vägar eftersom hon har en fysisk funktionsnedsättning. 

Flera av de äldre paren hade förändrat sina sexliv redan före sjukdomen.De som var i 70–80-årsåldern upplevde att både funktion och lust minskat med stigande ålder. De hade mindre penetrerande samlagoch njöt mer av att ligga nära varandra. 

– Sjukdomen blev ett större avbrott i relationen för de yngre paren, de som var mellan 55 och 65 år. De hade haft ett aktivt sexliv och förväntningar om sex som en positiv del av livet framöver.

Det var också viktigt hur relationen sett ut före diagnosen. En kvinna med alzheimer berättade att hon och hennes man hade bråkat och haft missbruksproblem under hela deras relation. Ömheten och sexlusten var borta sedan länge.

Enligt Linn Sandberg visar tidigare forskning om par där den ena har en demensdiagnos att omsorgsansvaret påverkar kvinnors sexlust i högre utsträckning. Något som kan bero på att de ofta gett mycket omsorg till barn tidigare i livet. Annan forskning visar också att män som vårdar en partner får mer positiv återkoppling än vad kvinnor får.

– En av mina intervjupersoner sade att hon tog allt ansvar hela tiden och att det var väldigt tröttande. Även männen som hade en sjuk fru tog det ansvaret, men de uttryckte inte samma trötthet.

Linn Sandberg menar att frågor om sex, närhet och demens är viktiga både för forskningen och äldreomsorgen. För många människor är sexualiteten en betydelsefull del av identiteten, många mår också bra av sex och närhet. Alltmer forskning pekar dessutom på att sexualiteten fortsätter att vara en viktig del av äldres liv. Trots det finns det fortfarande många negativa föreställningar kring äldre och sjuka personers sexualitet.

– Det gör att personer med demenssjukdomar och deras anhöriga sällan får frågor om det. Det saknas många gånger ledarskap kring hur personalen kan stötta par i att bibehålla en positiv relation, där sexualiteten ofta ingår. 

Kolla kunskapsläget

• Vad kan ni redan och vad behöver ni veta mer om? 

• Behöver personalen få utbildning? 

• Diskutera hur personalen kan ta upp frågan om sexualitet och närhet med de boende och deras anhöriga.

 

Läs fler

Jennie Aquilonius

Jennie Aquilonius

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant