Det svåraste uppdraget

Äntligen smittfria! Trots att nya mutationer och pandemier hotar runt hörnet är det många som nu fått fira.

Lättnaden är stor över att få lämna århundradets värsta kris bakom sig. Trötta ruskar vi på oss och undrar: vad var det egentligen som hände?

Från dag 1 har äldreomsorgen befunnit sig i krisens epicentrum – en arbetsplats med drygt en halv miljon medarbetare, några tusen chefer. Chefens uppgift har varit att leda arbetet och visa vägen ut ur krisen. Kan man tänka sig något viktigare jobb? Kan man tänka sig något svårare jobb?

Chefen har visserligen inte varit ensam om ansvaret. Myndigheter, högre chefer och inte minst politiker har haft det övergripande ansvaret. Men i vardagen, mitt i krisens omtumlande verklighet, är det den enskilda chefen på boendet eller i hemtjänsten som ska stå stadig och fatta de svåra besluten. Dessutom ofta i brådska, utan tid för eftertanke.

Inte konstigt om många har känt sig övergivna och oförberedda. En av Coronakommissionens slutsatser är just att äldreomsorgens medarbetare blev svikna mitt i katastrofen. Och i nyhetssändningarna har det mest handlat om sjukhusen. Äldreomsorgens arbete med de allra mest sköra har inte alls tagits upp lika ofta. 

Skrämmande tyst har det också varit om de anhöriga. Trots att de står för den största delen av all äldreomsorg – den informella omsorgen som anhöriga ger beräknas till 75 procent av alla insatser – blir de sällan tillfrågade, tackade eller utpekade som de hjältar de faktiskt är.  

När oron för smittan satte in avbokades hemtjänsten och flytten till säbo sköts upp. I stället slog man knut på sig själv. Eller gjorde som Anna – flyttade hem till sin demenssjuka mamma. Läs om hennes 193 dagar som anhörigvårdare på s. 18.

Tidningen Äldreomsorg är till för dig som är chef. Här ska du få inspiration, ny kunskap och stöd i ditt ledarskap. Här kan du läsa om hur kollegorna gör, vad ny forskning kommit fram till och vad som är på gång i branschen. 

Jag är ny chefredaktör från detta nummer. Men för att lyckas i detta viktiga uppdrag behöver jag din hjälp. Hör därför av dig till mig och berätta vad som händer på din arbetsplats, vad du vill läsa om eller vad du är arg på. Eller vad du är särskilt stolt över. Kanske är det just det som dina chefskollegor i andra delar av landet vill läsa om!

Nu när vi äntligen kan se ljuset i tunneln behöver vi också orka stanna upp och reflektera över vad pandemin inneburit. Vad har vi lärt oss? Hur ska vi gå vidare? Det ska vi berätta om i ett kommande nummer. Mejla dina tankar till mig: karin.sodergren@gothiakompetens.se

God läsning!

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant