Tid för vila och nya rön

Behovet av mer kunskap om smittspridning, åldrande och hälsa har väl aldrig varit större än i dag. Pandemin har satt ljuset på bristerna. Kartan har ritats om flera gånger mitt under brinnande kris, kompassen har snurrat. Myndighetsrepresentanter har motvilligt tvingats byta fot inför öppen ridå, forskningsrön har tolkats olika. När även professorerna står lätt handfallna och tvivlande i direktsändning förstår vi att det är en bit kvar innan vi kan känna oss helt trygga inför nästa pandemi.

Kanske är det alltid så här det går till när ny kunskap växer fram. Nya rön bryts mot varandra och etablerade sanningar kastas så småningom i diket. Skillnaden den här gången är att processen skett helt synligt, med hela svenska folket på läktaren.

En sak har experterna i alla fall varit helt eniga om: För att klara nästa kris behöver äldreomsorgen mer personal och kompetens. Även politikerna har låtit ovanligt samstämda i den uppfattningen, åtminstone så länge dödskurvorna i äldreomsorgen pekade brant uppåt.

När nu nästan alla – både personal och boende/brukare – är vaccinerade och överdödligheten försvunnit, hörs allt färre uttala de orden. Men det är precis nu som det gäller att hålla i och hålla ut, som statsministern brukar säga när han talar om att bekämpa smittspridningen. Att släppa siktet på äldreomsorgens behov av upprustning vore att riskera en upprepning av krisens år 2020.

"Att släppa siktet på äldreomsorgens behov av upprustning vore att riskera en upprepning av krisens år 2020. Parallellt med fler utbildade medarbetare behövs mer forskning."

Parallellt med fler utbildade medarbetare behövs mer forskning. Äldreomsorgen har länge varit ett eftersatt forskningsfält. Bland annat beror det på att de högskoleutbildade i branschen – sjuksköterskor, socionomer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter – som väljer att börja forska sällan kommer tillbaka när de väl disputerat. Deras kunskap efterfrågas inte av kommunerna. I stället går de vidare till företag, regioner eller en akademisk karriär, enligt uppgifter från den nationella forskarskolan om åldrande och hälsa.

Det är synd. Ett ökat vetenskaps- och evidensbaserat arbetssätt på äldreboenden och i hemtjänsten skulle med stor sannolikhet gynna kvaliteten. Glappet mellan akademi och arbetsplatser behöver minska. Hur det kan gå till ska vi ta upp i ett kommande nummer.

När sommaren nu äntligen står för dörren är det hög tid för vila och återhämtning. Att tillsammans reflektera och bearbeta det som varit kan vara ett sätt att ladda batterierna och få ny kraft. Att tillsammans med en psykolog få sätta ord på svåra upplevelser kan stärka läkningsprocessen. Om det berättar personal på Solgården i Huskvarna i vårt reportage på sidan 20.

Vad har vi lärt oss av krisen? Det frågar sig två enhetschefer i Uppsala med helt olika erfarenheter av pandemin. Läs om deras reflektioner på sidan 32.

Omstart kallar vi detta tema. Det är vad vi alla hoppas på.

Glad sommar!

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant