Vila & reflektion öppnar för nya lärdomar

Återhämtning och eftertanke ger ny kraft. Genom att bearbeta det som varit kan en väg framåt bli synlig. Fortfarande saknas många bitar i pusslet över vad covid-19 inneburit för äldreomsorgen och vad som kunde ha gjorts annorlunda.

Pandemin har blottlagt oceaner av saknad kunskap. Det handlar om smittspridning, hygienrutiner, bemanningsbehov och organisation. Men även om chefernas arbetsuppgifter, arbetsmiljön, anhörigas roll och mycket mer.

Många forskningsprojekt har också startats i krisens spår. De flesta är kopplade till sjukvården, men några berör äldreomsorgen. Några exempel:

Ett forskarlag vid Stockholms universitet undersöker hur äldreomsorgen har påverkats av pandemin och av de åtgärder som införts. Frågorna kretsar kring vad olika insatser betytt för smittspridning och dödlighet bland äldre och personal, men även för de äldres välbefinnande och livskvalitet. Även internationella jämförelser görs.

Hur ska skyddsutrustningen vara utformad för att förebygga smitta? Det undersöker forskare vid Research Institutes of Sweden som också ska ta fram ett metodmaterial för egentillverkning av utrustning.

Vilka diagnostiska metoder fungerar för att minska smittspridning bland personal i äldreomsorgen? Det undersöker en virolog vid Göteborgs universitet.

Hur ska omsorgen organiseras i händelse av kris? Den frågan ska forskare vid Mälardalens högskola besvara genom att undersöka omsorgspersonalens upplevelser under pandemin. Det handlar om arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, ledarskap, stöd och strategier.

Sambandet mellan hur kommuner organiserar sin äldreomsorg och dödligheten i covid-19 ska studeras av forskare vid Karolinska institutet.

Madeleine Stenqvist, enhetschef på Sävegården Ekbackens äldreboende i Lerum, efterlyser mer forskning om hur äldreomsorgen ska fungera vid en kris.

– Äldreomsorgen är extremt komplex. Det finns många målkonflikter som blir synliga i en pandemi. Det skulle behövas mer forskning om ledning, organisation och kommunikation, säger hon.

Hur bemanningen ska ändras är en fråga som behöver belysas, anser Madeleine Stenqvist. En lärdom hon gjort är att det inte går att dra ner på bemanningen när smittan väl kommit in.

”Vi gjorde krisplaner utifrån lägsta möljiga bemanning. Men när pandemin var över oss tog allt längre tid.”

– I en kris måste man satsa. Vi gjorde krisplaner utifrån lägsta möjliga bemanning. Men när pandemin var över oss tog allt längre tid. Bara att ta på och av skyddsutrustning, att möta sjuka och oroliga personer och själv vara rädd ... Man behövde ju nästan dubblera bemanningen!

Att öka resurserna till drabbade avdelningar och i stället dra ner på andra ställen kan vara en lösning, tror Madeleine Stenqvist. Att luckra upp de stuprör som finns mellan olika verksamheter är ett annat viktigt utvecklingsområde.

– I dag har hemtjänsten, äldreboenden och sjukvården skilda organisationer med olika värdegrund, olika budget, olika mål och olika riskbedömningar. Det gör det onödigt svårt att samarbeta. Vi behöver mer helhetstänkande och ett tydligare fokus på vilka vi är till för.

Att mer och tidigare involvera hyresgäster och närstående i verksamheten är en annan lärdom.

– Vi skulle ha lyssnat och kommunicerat än mer initialt. Då hade vi kanske fått syn på viktiga områden som vi som organisation inte tänkte på eller prioriterade. 

Hon är ändå stolt över hur Sävegården Ekbacken lyckats klara sig igenom krisen.

– Vi blev faktiskt mer fokuserade på att skapa en meningsfull vardag för dem vi är till för. Vi har ordnat digitala musei-
besök och tulpanvandringar, egen bokmässa och afterski, vi har eldat mycket utomhus och prioriterat samtalsstunder. Det låter kanske konstigt, men jag tror vi har blivit bättre på grund av pandemin.

Madeleine Stenqvist, enhetschef på Sävegården Ekbackens äldreboende.
Madeleine Stenqvist, enhetschef på Sävegården Ekbackens äldreboende.

 

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant