Ropen skalla - engagera alla

Sverige och övriga nordiska länderna har världens nöjdaste befolkning, enligt undersökningsföretaget Gallup, som gjort medarbetarundersökningar över hela världen i decennier. Helt centralt för den nordiska nöjdheten, enligt mätningen, är att både kvinnor och män arbetar utanför hemmet. Därför kan det tyckas överraskande att samma befolkning inte känner något större engagemang i sitt arbete. Tvärtom. Så många som tre fjärdedelar säger sig vara oengagerade.

Utan tvekan är det alarmerande siffror och en utmaning för till exempel äldreomsorgen, där personalbristen är ett faktum och rekryteringsbehoven är enorma. Både nationellt och regionalt skulle det behövas ett samlat grepp för att attrahera, rekrytera och behålla personal inom äldreomsorgen. Grundfrågan är vad som skapar drivkraft och engagemang, som också är tema för detta nummer av tidningen.

Här har äldreomsorgen en klar fördel jämfört med många andra branscher, eftersom personalen ger toppbetyg åt meningsfullheten i arbetet. Trots det ökar både sjukskrivningar och ohälsa. Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, intervjuad på sidorna 50–53, pekar på att just engagemanget får personalen att driva sig själva för hårt ända tills kroppen säger ifrån. Ytterst handlar det om strukturer och styrmodeller, vilket bland annat Arbetsmiljöverket konstaterade tidigare i år en mycket skarp rapport.

Regeringen har flera gånger uttryckt oro för ohälsotalen inom äldreomsorgen. I augusti skrev socialminister Annika Strandhäll och civilminister Ardalan Shekarabi en debattartikel i Svenska Dagbladet där de efterlyste en förändring av styrmodellerna. De båda statsråden betonade att ”den stress och press som gör välfärdens medarbetare sjuka av sitt arbete måste brytas” och det ytterst handlar om styrning och delaktighet. Frågan är hur nytänk ska omsättas i praktisk handling. En driftsmodell är intraprenad, som funnits i drygt tio år inom offentlig sektor. Modellen prövas i flera kommuner, ofta mind­re, och en av de klarast lysande stjärnorna är äldreboendet Tubberöds hus på Tjörn i Bohuslän. På sidorna 16–24 kan du läsa om intraprenad som en modell för nytändning och hur personal och boende styr tillsammans.

Om beslutsfattare och arbetsgivare på allvar ska kunna locka ny personal handlar det inte enbart om att våga tänka i nya banor. Det ställer också stora krav på chefens förmåga att skapa delaktighet och engagemang. Hoppingivande är att även små ökningar i engagemanget ger direkt utfall i verksamheten. Ett stöd för både chef och medarbetare skulle kunna vara några av de frågor som oftast används i medarbetarsamtal, viktiga byggstenar för att skapa delaktighet. Till exempel:

● Hur är förutsättningarna för att du ska kunna göra ett bra arbete?

● Känner du till och förstår verksamhetens mål/uppdrag och dina arbetsuppgifter?

● Vad driver dig? När trivs du och vad får dig att göra ditt bästa?

● Hur tycker du att planeringen av arbetet fungerar?

● Hur tänker du och din chef framåt?

 

 

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant