Välkommen till Tidningen ÄO

Nu när sensommaren snart övergår i tidig höst är det många som börjar budgetarbetet inför 2020. En helt central uppgift för en verksamhet som står för nästan en femtedel av kommunernas kostnader.

Ändå har pengar har ibland samma fulstämpel som ordet makt. Kanske för att pengar och makt ofta hänger ihop, kanske för att vi i Sverige gärna låter ekonomi framstå som något krångligt i debatten, kanske för att vi tycker omsorg om människor inte ska handla om pengar. Eller som Birgitta Johansson-Hedberg, erfaren vd i näringslivet och psykolog i grunden, en gång uttryckte det: ”Ekonomi är något som män varit duktiga att lägga beslag på och framställa som något svårt. Men det går faktiskt att lära sig.”

"Det finns fortfarande en rågång mellan Excel-arkens tabeller och omsorgens mjukare värden.”

I dag är ekonomi inte längre ett manligt kunskapsområde, däremot finns det fortfarande en rågång mellan Excel-arkens tabeller och omsorgens mjukare värden.  Förmodligen skulle alla vinna på en ökad förståelse mellan dessa världar. Få inom äldreomsorgen behöver en ekonomisk spetskompetens, men för många skulle ekonomiska baskunskaper öka frihetsgraden. Genom att ha koll på om pengarna läggs på rätt saker blir det lättare att också se nya möjligheter och arbetssätt. Just därför har vi Pengar som tema i det här numret. Vi ger inga pekpinnar eller budgetuppgifter, men hoppas att du hittar inspiration och goda exempel på sidorna 14-39.

En som har många budgetområden att ta hänsyn till är socialminister Lena Hallengren. Hon har en av regeringens tyngsta portföljer: folkhälsa och idrott, funktionshinder, sjukvård, spelpolitik – och socialtjänst inklusive äldreomsorg.

Hon efterlyser samverkan och nya arbetssätt, men tycker inte att det behövs en renodlad äldreminister. Läs frilansjournalisten Lasse Granestrands intervju med Lena Hallengren på sidorna 8-12.

Nu är det mindre än två månader kvar till Äldreomsorgsdagarna 17–18 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. En garanterad helhetsupplevelse för dig inom omsorgen.  Du hittar all information på gothiafortbildning.se.

Men till dess, trevlig läsning!

Vad skulle du vilja lägga pengar på? Mejla mig! ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Bli prenumerant