Det bästa stödet finns runt hörnet

De flesta av oss har erfarenhet av dåliga chefer. Chefer som duckar för svåra beslut, som favoriserar vissa medarbetare, som är frånvarande eller närvarande och engagerade – fast i fel saker. Som är oförutsägbara och svårtolkade, som skjuter viktiga frågor framför sig, som inte kan planera, inte vågar delegera… Det finns kort sagt många sätt att misslyckas som chef.

Många chefer rekryteras för att de är duktiga i sitt yrke. Men att vara chef är till stor del en egen och helt annan kompetens. Den som är en duktig sjuksköterska eller socionom blir inte automatiskt en duktig chef.

Det handlar inte bara om personlig lämplighet. Givetvis är egenskaper, erfarenhet och utbildning viktiga komponenter, men den som inte får stöd från den egna organisationen har svårt att klara jobbet i längden. Att skicka iväg en chef på kurs kan verka som en enkel åtgärd men löser sällan problem, visar forskning.

Framför allt behöver chefen andra chefer att prata med. Helst på samma nivå, men inte säkert i samma organisation. Att ha ett forum där problem på den egna arbetsplatsen kan ventileras ger perspektiv, mod och idéer att gå vidare. Samtidigt utvecklas chefen i sitt ledarskap och i förlängningen förhoppningsvis även medarbetarna – och därmed verksamheten.

Men det kanske viktigaste stödet för chefen finns på närmare håll än så – i den egna arbetsgruppen. Det menar åtminstone de som provat så kallad tillitsbaserad ledning. Genom att fråga medarbetarna till råds, släppa in dem i beslutsfattandet, dela ut ansvarsområden och ge stöd och utbildning där det behövs, kan chefen få tid till de uppgifter som på sikt skapar en mer hållbar och hälsosam arbetsplats. Hur en sådan tillitsbaserad arbetsprocess kan se ut handlar flera artiklar om i detta temanummer om ledarskap.

När jag ser tillbaka på mina 15 år som mellanchef på olika tidningar tänker jag framför allt på hur ensam jag ofta kände mig. Med stort operativt ansvar, klämd mellan ledningen och starka medarbetare som drog åt olika håll, försökte jag styra skutan framåt. När det blåste upp till storm var stödet från min egen chef helt avgörande. När det ibland sviktade blev mitt andningshål den chefsgrupp utanför jobbet som jag träffade en gång i månaden. Där kunde jag sänka garden och lufta tillkortakommanden och kniviga beslut.

"Jag får lust att ställa mig på en bergstopp och skrika till alla mellanchefer i landet: du duger som du är, gör ditt bästa – det räcker!"

De chefer som eftersöks i annonser i dag beskrivs inte sällan som övermänniskor. Det är ingen hejd på vad man ska kunna och hinna med. Då får jag lust att ställa mig på en bergstopp och skrika till alla mellanchefer i landet: du duger som du är, gör ditt bästa – det räcker!

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant