Övervikt kan skydda äldre

Undernäring är vanligt bland de allra äldsta och utgör en risk att avlida i förtid. Äldre personer med fetma har inte samma risk, enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Studierna är gjorda dels via hembesök, dels via registerdata. BMI, kroppsmasseindex, på 48 000 personer på särskilt boende i Sverige har analyserats. Det visade sig att högt BMI, alltså övervikt, utgjorde en minskad risk för död jämfört med normalvikt. Personer med lågt BMI, alltså underviktiga, levde däremot genomsnittligt inte lika länge. Även svår fetma var positivt för livslängden.

– Befolkningen åldras och därför blir det allt viktigare att förbättra kunskaperna om hur man ska klara hälsan högt upp i åldrarna. Att de äldre får i sig tillräckligt med näring är av avgörande betydelse, medan det finns mindre anledning att oroa sig för övervikt för den som är riktigt gammal, säger Maria Burman, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet.

Hon har även samlat in data till sin avhandling via hembesök hos personer över 85 år i Västerbotten och finska Österbotten. Även i denna grupp var högre BMI gynnsamt för överlevnaden.

– Resultaten understryker vikten av att göra riskbedömningar bland äldre personer för att förhindra undernäring och viktnedgång, säger hon. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant