Hallå där!

Erika Ask, aktuell med boken Systematiskt kvalitets­arbete i äldreomsorgen. Hon är fil.mag. i kvalitetsförbättring inom äldreomsorgen, har lång erfarenhet som chef både på särskilda boenden och inom hemtjänst.

Vilket är det vanligaste misstaget chefer gör?

– Otroligt nog det första steget, att sätta ett mål. Det är vanligt att först ha en lösning, till exempel ett nytt planeringssystem till hemtjänsten, som införs utan att någon vet vad som egentligen ska uppnås.

Vad är viktigast initialt?

– Att just skapa ett gemensamt mål och att göra en utvärdering när arbetet är genomfört. Först då vet alla om förändringen resulterade i en förbättring.

Vad är nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete?

– Systematik.  Chefen som planerar, genomför och följer upp ett förändringsarbete skapar delaktighet, kreativitet och verklig förbättring. Det kan låta krångligt, men handlar i grunden om att arbeta stegvis och strukturerat.

Varför är det så viktigt att göra allt stegvis?

– Annars är risken att personalen upplever att den arbetar i en flod av åtgärder som tar tid och energi utan att leda någonstans. Det skapar frustration och minskat engagemang.

Långsiktigt, vad händer med grupper som arbetar systematiskt?

– Förändringen blir en motor i allas engagemang i stället för att trötta ut personalen.  De flesta tycker det är roligt med utveckling och förbättring om den genomförs på rätt sätt.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant