Välkommen till Tidningen ÄO

Varje år drabbas 18 000 personer, med en medelålder på 80 år, av en höftfraktur. Fyra månader efter operationen kan en femtedel av dessa inte gå på egen hand utomhus och väldigt många kan inte bo kvar hemma.

Rakare uttryckt: fallolyckor bland äldre är ett gigantiskt samhällsproblem som innebär ett stort lidande för den enskilda, många dödsfall  och enorma kostnader för samhället. Frågan är varför inte dessa olyckor inte får större uppmärksamhet. Just därför intervjuar vi i det här numret Marina Arkkukangas, forsknings- och utvecklingschef i Sörmland. Hon anser att en satsning på styrketräning och balansövningar skulle kunna minska antalet fallolyckor med upp till 40 procent. Läs mer och inspireras av bilderna på sidorna 12–16.

I spåren av pandemin fortsätter debatten om hur äldreomsorgen – oftast med fokus på det som brister och sällan om det som fungerar. Regeringen har, tillsammans med stödpartierna, i budgeten för 2021 föreslagit nya ekonomiska tillskott. Förhoppningsvis leder det till långsiktiga och hållbara förändringar.  Det oroande är att så få talar om själva huret kring det kvalitetslyft som statsminister Stefan Löfven efterlyser ska genomföras. Bortsett från att fler undersköterskor ska utbildas genom äldreomsorgslyftet finns det inga förslag till nya nationella regelverk.  Kanske för att det är svårt med den nuvarande modellen, där ansvaret ligger på kommuner och regioner.

Allt för sällan lyfts också att äldreomsorgens medarbetare, trots höga sjuktal, skiljer ut sig från övriga arbetsmarknaden genom att de känner en stor meningsfullhet i sitt arbete.  Där finns något att lyfta och vidareutveckla inom en sektor som sysselsätter drygt en kvarts miljon människor. Därför har vi valt Arbetsplatsen som tema för det här numret av tidningen. Vi försöker lägga ett pussel med olika bilder av vad som skapar en hälsosam arbetsplats och sänker såväl stressnivån som sjuktalen. En arbetsplats där medarbetarna vill stanna och vara med och utveckla verksamheten.

Och på tal om inspiration, du missar väl inte ÄO-dagarna 2020? I år anpassar vi oss till en ny verklighet och genomför konferensen digitalt den 15 oktober.
Läs programmet och anmäl dig på www.gothiafortbildning.se.

Tack för att du läser Tidningen Äldreomsorg!

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant