Chefens villkor påverkar alla

Chefer med få underställda har bättre förutsättningar än andra chefer. Och ju bättre chefen har det, desto bättre mår medarbetarna, enligt en studie.

Hur påverkar villkoren för första linjens chefer inom äldreomsorgen dem själva och deras personal? Frågan fick forskaren Heidi Hagerman på Högskolan i Gävle att redan 2012 skicka ut enkäter till drygt 2000 medarbetare i äldreomsorgen. Även 28 chefer i fem kommuner runt om i Sverige intervjuades. I avhandlingen, som kom 2019, blev bilden tydlig.

– Det visade sig att ju färre medarbetare en chef ansvarar för, desto högre skattade chefen sina förutsättningar att göra ett bra jobb. Och när chefen har goda förutsättningar i jobbet sipprar det ner till medarbetarna som också ges bättre förutsättningar att må bra och göra ett bra jobb, säger Heidi Hagerman.

Hon har själv jobbat många år som sjuksköterska inom hemtjänst och hemsjukvård, dock inte som chef, och slogs ofta av hur olika chefernas förutsättningar verkade vara. På en del ställen gav chefen medarbetarna mycket stöd och bekräftelse, på andra ställen fanns inte den tiden. 

De förutsättningar cheferna i studien fick skatta handlade bland annat om vilket stöd de själva fick från sina chefer och från förvaltningen, vilka resurser i form av tid, pengar och personal de hade och hur många medarbetare de ansvarade för.

Resultatet visade att de chefer som hade 30 eller färre medarbetare var mer nöjda med sina förutsättningar och även mindre stressade. 

Även chefernas medarbetare fick svara på frågor om hur de hade det på jobbet och hur de upplevde sin chefs förmåga att göra sitt jobb. Inte oväntat fanns en tydlig koppling mellan chefens förutsättningar och personalens upplevelser av sitt arbete och chefens kompetens. De som hade en chef med goda förutsättningar var alltså i högre grad nöjda med sin chef.

– Det blev tydligt att ju bättre chefen har det, desto bättre mår personalen. Ger man en chef bra förutsättningar kommer också chefen att ge personalen bra förutsättningar, säger Heidi Hagerman.

Cheferna fick också svara på frågor om vilket stöd de fick från sin huvudman och hur de såg på det. 

– Många tyckte att de fick ett bra stöd från förvaltningen, men bara när de själva bad om det. Det var inte särskilt ofta de erbjöds stöd utan att själva ha påkallat det. När det gällde teknikstöd uttryckte flera att de hellre såg att någon annan utförde själva arbetet än att de fick stöd för att lära sig ännu ett it-system. 

Heidi Hagermans bild är att de flesta chefer mår bra och har relativt bra förutsättningar. De känner en stor mening i jobbet och brinner för sitt uppdrag. Ingen av dem hon intervjuade ville exempelvis sluta i yrket. Med tanke på sin egen erfarenhet från fältet blev hon en smula positivt överraskad. Ändå finns det mycket att förbättra i äldreomsorgen, påpekar hon, inte minst när det gäller arbetsvillkoren för ledarna.

– Det här är chefer som verkligen sliter, med jättebudgetar och många underställda. Om de hade haft samma tunga uppdrag i det privata näringslivet hade de haft betydligt högre lön och status. Många jag intervjuade gör ett enastående jobb. Det borde uppmärksammas mer.  

Läs fler

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant