Språktester i Göteborg

ANSTÄLLNING. Göteborg följer nu Botkyrkas och Katrineholms exempel och inför språktester som underlag för anställning i äldreomsorgen. 

– Det ökar kvaliteten på vårt arbete. Det kan förhind-
ra missförstånd som ibland kan skapa konflikter när man inte förstår varandra, säger Silvana Vretoska, ordförande i Kommunals äldreomsorgssektion i Göteborg till Kommunalarbetaren.

Åse Vollbrecht, enhetschef i Botkyrka, har erfarenhet av språktester som en del av arbetsprover vid nyrekrytering av personal, bland annat när ett nytt boende skulle starta. 

– Det har fungerat jättebra hos oss. Det är viktigt att all personal förstår vad som står i dokumentationen, att de klarar att både läsa och göra skriftlig dokumentation, säger hon. 

Testet kan bestå av ett antal skriftliga scenarier som följs av frågor om vad man som medarbetare bör göra i olika situationer. Frågorna besvaras skriftligt. Svaren visar, förutom språknivån, även den sökandes kunskapsläge. 

– Alla som talar bra svenska är inte lika bra på att läsa instruktioner och det kan finnas andra brister som vi upptäcker på det här viset, säger Åse Vollbrecht.

Hon tycker att rekryteringen har blivit mer träffsäker med modellen. 

Läs fler

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant