Vaccination – en  fråga om tillit

Är det rimligt att kräva att anställda inom vård och omsorg är vaccinerade? Människors frihet att avstå från kroppsliga ingrepp är grundlagsskyddad. Å andra sidan är det ingen grundlagsskyddad rättighet att jobba ovaccinerad med de mest skyddsbehövande under en pandemi. 

Just nu rasar debatten och nya dödsfall i covid-19 rapporteras från fullvaccinerade äldre i omsorgen. Region Dalarna utreder möjligheten att omplacera personal som inte är vaccinerad. Även Stockholm öppnar för att begränsa uppgifterna för ovaccinerad personal till matlagning, städning och administrativt arbete. Regeringen signalerar att det inte finns hinder för omplacering efter en bedömning i varje enskilt fall.

En arbetsgivare kan dock inte kräva att personal ska vaccinera sig. Men enligt Sveriges Kommuner och Regioner kan undantag göras med hänvisning till smittskydd eller patientsäkerhet. Exemplet som nämnts är avdelningar för prematura barn. Men risken för dödsfall är troligtvis minst lika stor på ett äldreboende.

Frågan om vaccinationskrav är inte enkel. Risken för ökade motsättningar ser vi från flera länder. Enligt en granskning i Svenska Dagbladet finns orter i Sverige där bara en fjärdedel av befolkningen var fullvaccinerade i slutet av augusti. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten följer vaccinationsviljan både utbildningsnivå och inkomst. Vårdbiträden och undersköterskor har exempelvis lägre vaccinationsgrad än sjuksköterskor och läkare. I slutet av sommaren var en fjärdedel av alla som jobbar i hemtjänsten ovaccinerade. På säbo var siffran en av fem.

Många äldre är oroliga och vill ha tydligare krav. Samtidigt tyder mycket på att vaccinationsviljan hänger ihop med tilliten till samhället i stort. Lyckas vi inte få alla att känna tillhörighet hjälper inte en aldrig så tydlig myndighetsinformation. Kanske är vaccinationsviljan ett mått på samhällets förmåga att bygga förtroende hos de minst bemedlade?

Ett sätt att öka tilliten är att ha en väl fungerande äldreomsorg. För att lyckas med det är chefernas arbetsvillkor en nyckelfaktor. I detta nummer synar vi chefernas villkor och visar vägen mot en bättre omsorg för alla. 

Läs fler

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant