Lagspelare med fokus på kvalitet

Maria Danielsson, områdeschef i Svedala kommun, är årets chef i äldreomsorgen. Hon får priset för ett ledarskap där äldres behov, lagarbete och kompetensutveckling står i fokus.  Priset delas ut för andra året i rad av Tidningen Äldreomsorg.

Först blir Maria Danielsson alldeles tyst när hon får beskedet om att hon utsetts till årets chef i äldreomsorgen. Sedan harklar hon sig lite och säger bestämt apropå att komma till Stockholm och ta emot priset:

– Det vore roligt att ha någon med sig, jag delar priset med många – vi har ju ändå vunnit det tillsammans.

Repliken är karakteristisk för Maria Danielsson, områdeschef i Svedala kommun för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS samt socialpsykiatri. Hon lyfter hellre laget än sig själv och vill helst verka utan att synas.

– För mig är laget väldigt viktigt för att vi ska kunna … ja, lite grand vinna matchen.

Målet är glasklart: människor som inte klarar sig utan kommunens stöd ska få en så god omsorg att de känner sig trygga och delaktiga.  Därför pågår det alltid ett förändringsarbete för att anpassa organisationen efter hur behoven ser ut.  

Juryns motivering:
För ett ledarskap med fokus på bästa möjliga omsorg och delaktighet för äldre med beroende av kommunalt stöd.  Utgångspunkten är ett systematiskt samarbete med chefer, medarbetare, anhöriga och föreningsliv. Lika viktigt är den kontinuerliga satsningen på personalens kompetensutveckling och att ligga i framkant i den digitala omställningen.

Av sina kollegor beskrivs Maria Danielsson som ”närvarande, lyssnande och alltid med vårdtagaren i fokus”.  Det innebär inte bara att vara ute mycket i verksamheterna utan också att ha en ständig dialog med anhöriga och föreningar. Hon satsar på kompetensutveckling, anses ha öga för goda ledarskapstalanger och har internrekryterat nio av elva i ledningsgruppen.

Som områdeschef har Maria Danielsson en budget på drygt 200 miljoner kronor och cirka 400 medarbetare. Inget märkvärdigt alls, tycker hon, eftersom god omsorg och en budget i balans går hand i hand och därför är det inte så mycket att orda om.

– Men det är klart, ju större verksamhet, desto mer har du att disponera och disponera om. Har du ett mindre chefskap, har du såklart mind­re resurser.

2019 rankade Svenskt Näringsliv Maria Danielssons verksamhet som en av de tio bästa i landet, mätt under en treårsperiod och sett till bibehållen kvalitet i förhållande till effektivitet. 2015 kom kommunen på delad första plats tillsammans med småländska Emmaboda på PRO:s lista över bästa kommunen för äldre att bo.  I kommunens årliga kvalitetsmätningar får såväl hemtjänst som särskilda boenden höga betyg av de äldre. Personalomsättningen är låg, utbildningsnivån hög och det pågår en strukturerad omställning för att med hjälp av välfärdsteknik utveckla nya arbetsmodeller.

"Vi borde identifiera var bristerna finns, prioritera vilka områden vi ska satsa på, sätta upp mål och mäta hur förbättringarna går. Det är lite tomt med sådant inom äldreomsorgen."

Ändå är Maria Danielsson uppriktigt förvånad över att just i år – det förfärliga 2020 – få utmärkelsen årets chef. Visst, hon inser att priset inte ges för ett enskilt års insats utan för en samlad bild av ett ledarskap. Men året började tungt med tre Lex Sarah-anmälningar som kommunen skickade vidare till IVO – ”och det är jag inte van vid”.  Sedan kom covid-19, smittan tog sig in på ett särskilt boende och två boende dog.  Det har kostat, både mänskligt och ekonomiskt, att ha extra beredskap, även om staten skjutit till pengar. Till det kom all rädsla, osäkerhet, provtagning inledningsvis på äldre men inte personal, sjuk personal, skyddsutrustning … ja, det var kaotiskt.

– Det var en mycket besvärlig tid. Jag är van vid att folk räcker upp handen och erbjuder sig att ställa upp om det krisar, men nu blev det en kritisk tid. Men rätt så snabbt ställde folk upp.

Maria Danielsson förstår att det blev mycket uppmärksamhet när smittan kom in på boendet, men känner inte igen sig i allt som skrivits och rapporterats om äldreomsorgen under året.

– Å andra sidan, i Svedala har vi det bra och kan snabbt få ihop våra elva chefer så att de får samma information. De kan ställa alla sina frågor och vi kan upprepa budskapet.  

Helt centralt var att omedelbart få ut tydlig information till alla medarbetare. Utan röda versaler, utan i en bestämd och vänlig ton.  Just så, att tillsammans med laget skapa fungerande strukturer tycks Maria Danielsson trivas med. Grundinställningen är att problem är till för att lösas. Detta oavsett om det är en pandemi, brister i organisationer eller att arbeta efter evidensbaserade metoder, som BPSD-registret, och systematiskt kompetensutveckla chefer, medarbetare och anhöriga.

Maria Danielsson skulle också vilja se mer evidensbaserade och nationella arbetsmodeller inom äldreomsorgen. Idag bygger mycket på magkänsla när något är bra, tycker hon, men egentligen är väldigt lite vetenskapligt beprövat i verksamheterna.

– Det ställer höga krav på oss i ledningen att vi gör rätt saker. Jag tror på mer styrning.

Samma sak med regeringens extramiljarder för att stärka äldreomsorgen, där efterlyser Maria Danielsson tydligare direktiv och styrning för att kommunerna ska kunna leverera förändringar. Annars finns en risk att pengarna hamnar i andra hål.

– Nationellt tycker jag att vi skulle identifiera var bristerna finns, prioritera vilka områden vi ska satsa på, sätta upp mål och mäta hur förbättringarna går. Det är lite tomt med sådant inom äldreomsorgen.

Hur tänker du framåt?
– Vi har utmaningar på olika plan. Hemtjänsten är en utmaning i sig, att vi kanske måste organisera om.

Personalrekrytering är generellt också en utmaning, menar Maria Danielsson, även om Svedala har ett bra utgångsläge.

– Vi måste stå på tå för att säkerställa det inför framtiden.

När hon själv som tonåring på 1980-talet jobbade extra inom hemtjänsten, var tempot ett helt annat än idag. Då skulle personalen sällan hinna mer än tre hembesök per dag, vardera på två timmar.  Idag, med sin långa erfarenhet, tycker hon att dåtidens scheman var ett resursslöseri, men också att dagens stress och brist på kontinuitet är problematisk för ett så komplext uppdrag.

Allmänt sett är har äldreboendena där­emot blivit mycket bättre jämfört med då, men Maria Danielsson tycker nog att det behövs lite nya tag på boendena.

– Det behövs ett ännu bättre socialt innehåll som är ännu mer individanpassat.

Helt avgörande är också en hållbar arbetssituation för medarbetarna.

– Alla är självklart viktiga i en organisation, men första linjens chefer är oerhört viktiga för verksamhetens kvalitet. De sätter ribban.

Det lärde sig Maria Danielsson redan som vikarie under sin allra första sommar i Svedala 1989, då hon trivdes väldigt, väldigt bra.

Vad gjorde att du trivdes?
– Jag kände mig väldigt omhändertagen, de äldre i gamet tog väldigt väl hand om oss unga och ville hjälpa oss framåt.

Efter sommaren blev det ett år som föreståndare inom LSS i Malmö, tills hon erbjöds en ledig tjänst i Svedala 1991. Då som biståndshandläggare och chef för två hemtjänstgrupper.  En kombination som inte längre finns, men som Maria Danielsson tycker är en ovärderlig erfarenhet.

– Man lärde känna de gamla på ett helt annat sätt och uppföljningen med hemtjänstgruppen blev mer naturlig och kontinuerlig.

Nästan 30 år senare är hon alltså kvar i kommunen, mycket därför att Svedala med sina 22 200 invånare erbjuder stor frihet att testa nytt, påverka och vara en del av utvecklingen.

Du har arbetat hela ditt liv med människor som behöver samhällets stöd. Hur ser du själv på åldrandet och att bli beroende av andra?
– Det är sorgligt att säga, men det skrämmer mig lite. Därför tror jag inte att det är fel att ha ett nätverk omkring mig.

Juryns ledamöter
Ulrika Beck-Friis, chefredaktör Tidningen Äldreomsorg. Anders Broberg, affärsområdeschef äldreomsorg Humana, Monika Forsman, socionom, lärare och grupphandledare inom äldreomsorg, Malin Frick, biträdande enhetschef på Alströmmerhemmet, Beata Terzis, leg. psykolog och specialist på kognitiva sjukdomar, utbildare, Gunhild Wallin, journalist och socionom.

Maria Danielsson

Född: 1965.
Befattning: Områdes­chef i Svedala kommun.
Bor: Malmö.
Familj: Syskon, syskonbarn, vänner.
Energikälla: Trädgården vid sommarhuset i Sibbarp.
Saknar: Hund. Jag har haft hund hela livet, men tyvärr inte just nu.
Fritiden: Träffa familj och vänner, renovera möbler, utflykter med nya bilen. Jag är också allt mer förtjust i minisemestrar.
Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet på Malmö Högskola, diverse olika ledarskapsutbildningar.
Karriär: Hemtjänst, biståndshandläggare, enhetschef, myndighetschef, områdeschef.
Motto som chef: Kom alltid ihåg vilka vi i är här för – vårdtagarna.

Tips för chefer och medarbetare

1. Behåll alltid vårdtagarens fokus – då blir allt enklare
2. Alla vinner på tydlighet och klart uttalade mål
3. Lyssna på andra, ha distans till dig själv
4. Ha kul, skratta tillsammans – och åt dig själv

 

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant