Välkommen till Tidningen ÄO

Efter ett så omskakande år som 2020 känns det hoppingivande att få göra ett omslag med Maria Danielsson, Årets chef i äldreomsorgen.

Maria är områdeschef i Svedala kommun och den andra mottagaren av priset, som delas ut av Tidningen ÄO. Vi instiftade priset 2019, övertygade om att goda förebilder är nödvändiga för att rekrytera kompetenta chefer och medarbetare.

Just så var det för Maria Danielsson, som ny i yrket skolades in av mer erfarna kollegor. Sedan dess tycks hon ha med sig en stafettpinne, som inspirerar henne att ge andra samma stöd.  På sidorna 6–10 kan du läsa mitt samtal med Maria och ta del av hur hon ser på arbetsglädje, pandemin och ekonomi.

"Utan kontakten med er läsare, er stora kompetens och fantastiska engagemang, hade det varit ett omöjligt uppdrag. Tack! "

Till det Maria Danielsson vill jobba mer med framöver är en skapa ett bättre socialt liv och välbefinnande för äldre som bor på särskilt boende.  Det är också en del av det breda tema, Förebyggande, som vi valt för årets sista nummer av Tidningen ÄO.

Ett begrepp som rymmer mycket, men ytterst handlar om ett strukturerat arbete för att bland annat minska ensamhet, depressioner och självmordstankar hos dem som är beroende av samhällets stöd för att klara sig i vardagen. Eller för att citera den danske författaren HC Andersen (1805–75):

Att leva är inte nog. Solsken, frihet och en liten blomma måste man också ha.

Ord som känns extra angelägna ett år när så många äldre under långa perioder inte fått träffa sina nära och kära.  Ett år som också synliggjort behovet av omtag, inte minst för att ge äldre en mer meningsfull vardag. Därför hoppas vi att du ska få nya tankar och inspiration av att läsa de artiklar som med olika infallsvinklar lyfter vikten av förebyggande insatser på sidorna 24–53.

Med det här numret lämnar jag, efter nästan sex år, min roll som chefredaktör för Tidningen ÄO.  Ett uppdrag som är ett av de mest angelägna jag haft: att bevaka den samhällssektor som utgör välfärdens kärna. Utan kontakten med er läsare, er stora kompetens och fantastiska engagemang, hade det varit ett omöjligt uppdrag. Tack!

Jag hoppas, även om allt blir något annorlunda i år, att du får möjlighet till vila och glädje under jul- och nyårshelgerna! Självklart hoppas jag också att du fortsätter att läsa Tidningen ÄO.

Ulrika Beck-Friis

Ulrika Beck-Friis

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant