En förebild för omsorgen

För 25 år sedan var förskolan, eller dagis som man sade på den tiden, mest barnpassning. Åtminstone var det så många föräldrar och samhället såg det. Förskolan var i första hand till för föräldrarna – läs mammorna; för att de skulle kunna gå till sina arbeten och bidra till produktionen. Barnens behov kom liksom i andra hand. 

Men så kom förskolans läroplan 1998. Ansvaret flyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet och förskolan blev en egen skolform.

Därefter har förskolans professionalisering stadigt ökat, även om bristen på utbildad personal fortfarande är stor på sina håll. Förskollärare har numera legitimation, en lång akademisk utbildning och ett stort ansvar för det dagliga innehållet och barnens utveckling. Omsorgen är fortfarande en viktig del, men allt – mat, vila, samlingar, lek och utforskande – ska vara en integrerad del av lärandet och förankrat i läroplanen. Omsorg och utveckling är oskiljaktiga och går hand i hand.

För äldreomsorgen finns mycket att lära av förskolans resa. Likheten mellan 90-talets förskola och dagens äldreomsorg är slående. I politikernas ögon tycks äldreomsorgen mest vara förvaring och till för de anhöriga – läs döttrarna – så att de ska kunna fortsätta jobba och vara produktiva. De gamlas behov av daglig stimulans, träning och social samvaro är underordnade. Om personalen skulle tillfredsställa varje äldres unika behov skulle de behöva klona sig till minst dubbla antalet. Eller varför inte en personlig assi-
stent till varje boende på säbo, utöver dagens bemanning? 

Att anpassa insatserna efter varje individs behov förutsätter en synvända. För hur fysiskt eller kognitivt nedsatt en individ än är finns alltid utvecklingszoner att utmana och kompetens att bibehålla. Med största möjliga tillfredsställelse och livsglädje som mål för den det gäller. En äldreomsorgens läroplan alltså.

Men för att nå en ambitionsnivå i höjd med förskolans måste äldreomsorgen också få kosta som förskolan. De fyrtio-
talister som nu är på väg in i äldreomsorgen kommer sannolikt inte att nöja sig med mindre. 

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant