”Omsorgen var ett öppet mål för viruset”

För lite personal, för låg kompetens och myndigheter utan koll. Enligt Mats Thorslund i Coronakommissionen gjorde det äldreomsorgen till ett lätt byte för smittan.

Coronakommissionen riktar svidande kritik mot Sveriges pandemihantering. Vad anser du är det allvarligaste?

– Att regeringen lutade sig mot två expertmyndigheter – Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen – som inte hade koll på hur verkligheten i äldreomsorgen ser ut. Man verkade tro att äldreomsorgen fungerade som det var tänkt. Men det gör den ju inte alls.

Är det personalomsättningen du syftar på?

– Ja, bland annat, och att så många människor snurrar runt dem som har hemtjänst eller bor på säbo och hur kompetensen hos personalen ser ut. Cheferna har också svårt att vara närvarande ledare eftersom de har så stora grupper att leda. Det är klart det blir problem när det kommer en pandemi ovanpå allt annat som inte fungerar. Äldreomsorgen var ett öppet mål för viruset.

Vad borde man ha gjort?

– Regeringen, statliga myndigheter, kommunerna och regionerna har nog gjort så gott de kunnat. Men ansvarsfrågan var oklar. Man borde ha haft en plan för hur man ska skydda de äldre utifrån hur verkligheten ser ut. Det hade man inte. Personalen i äldreomsorgen var till exempel de som fick skyddsutrustning sist.

Hur kom det sig att säbo drabbades lika hårt under den andra vågen som under den första, trots skyddsutrustning, ökad provtagning och ökade kunskaper? 

– Det blev ingen personalförstärkning efter första vågen, i praktiken hände väldigt lite. Det fanns skyddsutrustning men grundproblemen var kvar.

I rapporten slår ni fast att smittan kom in via personalen, inte via anhöriga. Hur kom ni fram till det?

– Även efter besöksförbudet fortsatte smittan att komma in. Då blev det tydligt att den kom via personalen. 

Vad borde man ha gjort för att hejda smittspridningen från personalen? 

– Det är svårt att säga. Man försökte med kohortvård på sina håll men det är inte lätt med den bemanning, de regler och de lokaler man har. Det är svårt att snabbt lösa problem som funnits så länge.

Ni visar att stora säbo drabbades värre än små. Hur kom det sig?

– Det vet vi inte heller. Man kan spekulera i att personalomsättningen är större på stora boenden. Men mycket data fattas. Det går inte ens att få fram hur många på säbo som smittades eller dog eller hur de olika boendena drabbades. Det finns boenden som inte haft någon smitta alls. Här skulle man som forskare vilja veta vad de gjorde och vad som skiljde i förutsättningar. Det skulle ge oss viktig kunskap.

Du har i decennier påpekat att äldreomsorgen behöver mer resurser men ingen tycks ha lyssnat. Nu lovar alla partier mer till äldreomsorgen. Tror du på en förbättring?

– Jag hoppas det. Men dagens äldreomsorg är lågprioriterad, underfinansierad och underbemannad. Ansvarsfördelning och ledarskap måste ses över, den medicinska kompetensen stärkas och så vidare. Ett första steg är ändå att alla är överens om hur problemet ser ut och där är vi kanske nu. 

Vad är det viktigaste att förändra för att nästa pandemi inte ska drabba äldreomsorgen lika hårt?

– Det behövs mer personal, fler ledare och mer kompetens. Det går inte att komma runt. Vi håller oss friskare längre upp i åldrarna men det betyder inte att vi kan skala ner behovet av äldreomsorg, tvärtom! Vi blir allt fler som i höga åldrar behöver äldreomsorg på grund av sjukdom och skröplighet. Då måste antalet platser och den medicinska kompetensen öka.

Coronakommissionens slutsatser i rapport 2 
  • Pandemiberedskapen var undermålig. 
  • Åtgärderna mot smittspridningen som smittspårning och provtagning kom igång för sent och var otillräckliga. 
  • Smittskyddslagen är otillräcklig. Smittskyddet är decentraliserat på ett sätt som gör det svårt att veta vem som är ansvarig för helheten.  
  • Smittspridningen var betydligt större under mars 2020 än vad myndigheterna uppgav. Smittan kom inledningsvis in i landet via alpresenärer. 
  • Det var alltför stora skillnader i regionernas pandemibekämpning. 
  • Den allmänna smittspridningen var den största källan till att smittan kom in i äldreomsorgen.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på coronakommissionen.se

 

Läs fler

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant