Svårt att leda under pandemin

Arbetsbelastningen och stressen ökade markant för äldreomsorgens chefer under pandemin. Mer administration, många sjukskrivningar och ökat fokus på nuläget gjorde pressen stor. Många chefer anser ändå att krisledarskapet fungerade väl, att de åstadkommit mer än de tidigare trodde var möjligt och att samarbetet över olika gränser varit positivt. Det visar en undersökning av 500 chefer med personalansvar inom äldreomsorgen som Ledarna inom vård och omsorg (Livo) har gjort.

– Det här visar att man klarar mycket när man samarbetar och har ett tydligt uppdrag men att stödet och arbetsmiljön runt cheferna måste bli bättre, säger Jenny Wibacke, ordförande för Livo.

Vikten av tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap är några saker som cheferna i undersökningen lyfter fram. Kraften i ett fungerande samarbete, hur basala hygienrutiner håller vanliga förkylningar borta och att digitalisering och hemarbete har fungerat väl är andra lärdomar som många chefer nämner.

Så många som 38 procent tycker att den politiska ledningen inte gett dem det utrymme man som chef behöver för att kunna fatta beslut. De flesta tycker också att pandemin försvårat för dem att planera bemanningen och att vara en bra ledare totalt sett. 

ledarskap

 

Läs fler

Karin Södergren

Karin Södergren

Chefredaktör för tidningen Äldreomsorg. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i tidningen Äldreomsorg.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Tidningen Äldreomsorg är landets vassaste tidning för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den håller dig uppdaterad kring det senaste inom forskning, arbetsmetoder, trender och goda förebilder.

Klicka vidare på Bli prenumerant för att läsa mer.

Bli prenumerant